Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Orgán ochrany přírody může takové území vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky (zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Přírodní památky

Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností i člověk.
Orgán ochrany přírody může takové území vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky (zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).Přírodní památka (PP) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností i člověk.
Orgán ochrany přírody může takové území vyhlásit  za přírodní  památku;  stanoví  přitom také  její bližší ochranné podmínky (zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Nahoru