INFO
volně přístupné

Ronov Zříceniny gotického hradu na vysokém čedičovém vrchu nad Stvolínkami.
Hrad z 1. čtvrti 15. stol. se poprvé připomíná k r. 1429, dnes patrné části byly vystavěny aľ po husitských válkách.

Vysoká poloha a z ní vyplývající těľká dostupnost vedly spolu se změnou ľivotního stylu k přenesení panského sídla na tvrz a později zámek ve Stvolínkách. V 16. století opuątěn, r. 1608 se jiľ uvádí jako pustý. Za třicetileté války byl hrad útočiątěm okolních obyvatel, neunikl proto pozornosti ©védů, kteří jej r. 1643 přepadli a vypálili. R. 1811 se na jihozápadě zřítila část obytného stavení, poté jiľ destrukce hradu postupovala rychle. R. 1845 zřídil majitel panství, biskup Augustin Hille, na hrad kříľovou cestu. Ta byla r. 1891 upravena a pro návątěvníky byl zřízen malý dřevěný domek. Obojí bylo později zničeno.

Podle pověsti zdejąí poklady hlídá obr s ohnivýma očima ? jisté ľeně se kdysi o Květné neděli podařilo odnést malou část z nich domů, ale k dítěti, které zde zapomněla, se mohla vrátit aľ za rok.