INFO
leden-březen:
po dohodě se správou hradu
duben: so, ne 9-16 hod.
všední den po telefonické domluvě
květen: 9-16 hod.
červen-srpen: 9-17 hod.
září: 9-16 hod.
říjen: so, ne 9-16 hod.
listopad-prosinec:
po dohodě se správou hradu
vstupné aktuální; na stránkách hradu
Kokořín hrad
stojí na pískovcovém ostrohu nad Kokořínským dolem, 14 km severovýchodně od Mělníka.

Kokořín postavil po r. 1320 pravděpodobně pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé, jeden z nejmocnějších pánů v Čechách. První přímá zpráva o hradu Kokořín až z r. 1427. V té době jej vlastnil Aleš Škopek z Dubé, přívrženec husitů, který zemřel v r. 1434.
Hrad potom rychle střídal majitele (např. i krátce císař Rudolf II., Václav Berka z Dubé, nejvyšší sudí království Českého nebo Albrecht z Valdštejna), kteří zde ale trvale nesídlili, a hrad pomalu chátral.

Již r. 1545 Kokořín uváděn jako pustý, po třicetileté válce jej císař Ferdinand III. zařadil mezi tzv. prokleté hrady, které se nesměly udržovat a opravovat, aby nepředstavovaly byť jen potenciální nebezpečí pro císařskou moc.

V r. 1715 v obci Kokořín postaven barokní zámek, hrad se měnil ve zříceninu, na počátku 19. stol. byl již jen ruinou.

Roku 1894 koupil Kokořín pražský podnikatel Václav Špaček.
V r. 1895 se v Praze konala Národopisná výstava, Spolek českých turistů dal svému pavilonu podobu zříceniny hradu Kokořín. To zvýšilo zájem veřejnosti o Kokořín (zřícenina zpřístupněna po žebříku). Syn Václava Špačka, Jan Špaček ze Starburgu, zříceninu hradu v letech 1911-1918 romanticky upravil a novogoticky zrekonstruoval do nynější podoby, která není zcela autentická s původním hradem. Stavba provedena podle plánů architekta Eduarda Sochora, za odborného dohledu spisovatele Zikmunda Wintera a historiků Augusta Sedláčka a Čeňka Zíbrta.

Hrad Kokořín je postaven na protáhlém půdorysu, v západním čele vysoká válcová věž (38 m) s kamennou helmou. Na kamenném schodišti při vstupu na věž malby šlechtických rodů. Palác byl přestavbou zvýšen o další patro a zastřešen (dnes zde vystaveny zbraně, keramika a dobový nábytek). Na nádvoří u paty malé věže socha ženy od sochaře J. Kalvody, jedná se o Jarmilu, manželku Jana Špačka. Po hradbách vede vyhlídkový ochoz, u vchodové části hradu zčásti zasypaná studna.
Hlavní vstup do hradu od východu (dříve padací most), k němu vedla přístupová cesta, nazývaná Jarmilina stezka, dodnes v terénu patrná.

Ke Kokořínu se váže řada pověstí o rytíři Petrovském a jeho bandě loupežníků, kteří zde údajně měli své sídlo.
Částečnou pravdivost těchto legend dokládá nález 22 lidských koster objevených při rekonstrukci hradu na počátku 20. stol.


V roce 1951 byl hrad Špačkovým znárodněn a v roce 2006 po vleklých soudních sporech navrácen. Dnes je hrad provozován opět touto rodinou.http://www.hrad-kokorin.cz