INFO
volně přístupné

Jiljov Nedaleko Holaského rybníka můľete navątívit zbytky tvrziątě z poloviny 14. století s valem a příkopem.

Uprostřed osamělý pískovcový blok přístupný tesanými schody. V těsné blízkosti obory u zámku Vřísku, poblíľ Holanského rybníka a mlýna, nad Dolským potokem, stojí skála, rozdělená na dvě části. Z niľąí vedou na vyąąí vytesané schody, které pak pokračují úzkou skalní stěnou aľ na vrcholek. Tam jsou zachovány zbytky základů po středověkých stavbách. Nejdůleľitějąí z nich bylo malé nepravidelné čtvercové stavení, jehoľ základy jsou vytesány asi 1 m hluboko do skály. V jihozápadní části jsou na vrcholu stopy základů po daląím stavení. Na jiľní straně je ve skále vytesaný výklenek, v němľ se zachoval otvor pro trám.
Zdejąí malý skalní hrad, přirozeně chráněný předevąím pískovcovou skálou a obehnaný příkopem a valem, jehoľ osa je přes 50 m dlouhá, byl dřevěný se srubovými stavbami.
První písemný doklad o tomto hradě je z r.1388, kdy se připomíná jako jeho majitel Hrdoň z Jíljova a v r. 1391 pak Hynek z Dolan, jinak z Jíljova. V r. 1454 se Jíljov připomíná naposled jako obydlený.

Jeho drľitelé, rytíři z Jíljova, přesídlili po r. 1454 na nedaleké Oslovice (Hynek z Jíljova) a Hostíkovice (Vaněk Vyąata z Jíljova). Brzy potom se hrad dostal do drľení Berků z Dubé, kteří tu pak měli asi jen panské úředníky. Rod rytířů z Jíljova je doloľen jeątě v 16. (Holanové z Jíljova - drľitelé Osova u Hořovic) i v 17. století (drľitelé Slavětína). Skalní hrad Jíljov zanikl patrně někdy koncem první poloviny 16.století.